Więcej o: Budowa sieci wodociągowej

Budowa sieci wodociągowej

W związku z pojawiającymi się pytaniami dot. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, Flisy i Zofianka Dolna informuję, że w grudniu 2016 r. Gmina Dzwola złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego o dofinansowanie ww. zadania w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”,

Więcej „Budowa sieci wodociągowej”

Więcej o: Upały

Upały

Upały najbardziej szkodzą osobom starszym, chorym oraz dzieciom. Ich organizmy nie radzą sobie  z utrzymaniem prawidłowej temperatury. Ważne jest, aby w upalne dni, szczególnie między 11 a 16, osoby, które nie muszą, nie wychodziły z domu. Należy także unikać wysiłku fizycznego oraz nosić ubrania z naturalnych tkanin. Warto pamiętać o czapce i okularach przeciwsłonecznych. Pod żadnym pozorem nie wolno pozostawiać dzieci w samochodzie, nawet na krótką chwilę!

Więcej „Upały”

Więcej o: Informacja dotycząca projektu: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Dzwola”

Informacja dotycząca projektu: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Dzwola”

Przypomnimy, że Gmina Dzwola w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1Wsparce wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, uzyskała około 4 mln złotych dofinansowania na realizację projektu:

Więcej „Informacja dotycząca projektu: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Dzwola””