Więcej o: Droga powiatowa Kocudza – Władysławów

Droga powiatowa Kocudza – Władysławów

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Dzwola informuję, iż realizując budżet Gminy wykonujemy zadania, które mają na celu poprawę i udogodnienie życia jej mieszkańców. Do takich zadań zaliczyć należy przede wszystkim dostarczenie mieszkańcom gminy wody z wodociągu. Społeczeństwo Kocudzy korzysta z tego dobrodziejstwa już od ponad 40 lat, natomiast mieszkańcy zachodniej część gminy:

Więcej „Droga powiatowa Kocudza – Władysławów”