Więcej o: Kolejny transport pomocy żywnościowej do Gminy Dzwola

Kolejny transport pomocy żywnościowej do Gminy Dzwola

Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Dzwola, którzy zgłosili się po pomoc i spełnili jednocześnie kryteria programowe i zostali zakwalifikowani do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017 otrzymali paczki żywnościowe w marcu bieżącego roku.

Więcej „Kolejny transport pomocy żywnościowej do Gminy Dzwola”