Więcej o: Podziękowania

Podziękowania

Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć:

dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego.

 (Papież Franciszek)

 

Więcej „Podziękowania”

Więcej o: Uwaga na dopalacze!

Uwaga na dopalacze!

Zbliża się okres wakacyjny a wraz z nim zagrożenia związane z różnymi środkami odurzającymi. Niestety, co roku w tym czasie odnotowuje się przypadki zatruć wśród młodzieży tzw. dopalaczami. Dlatego Policja apeluje do młodych ludzi, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji, natomiast do ich rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie swoich pociech.

Więcej „Uwaga na dopalacze!”

Więcej o: Woda coraz bliżej

Woda coraz bliżej

Na podstawie umowy na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, Flisy i Zofianka Dolna, podpisanej przez Wójt Gminy Stanisława Rożka przy kontrasygnacie Skarbnika p. Anety Gilas z wykonawcą – Konsorcjum Firm:

 

Więcej „Woda coraz bliżej”

Więcej o: Remonty kolejnych odcinków dróg

Remonty kolejnych odcinków dróg

W dniu 23.05.2018 roku dokonano komisyjnego odbioru przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 2810L Krzemień – Chrzanów – Goraj, w lokalizacji km O+041 do 0+141. Przebudowa drogi polegała na wzmocnień istniejącej nawierzchni warstwą betonu – asfaltową oraz wykonaniu poboczy z kruszywa drogowego.

 

Więcej „Remonty kolejnych odcinków dróg”