Więcej o: Działania towarzyszące w ramach POPŻ– Podprogram 2018

Działania towarzyszące w ramach POPŻ– Podprogram 2018

Po raz kolejny w Naszej Gminie odbyły się działania towarzyszące, zawarte w umowie pomiędzy Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Dzwolskiej, a Bankiem Żywności w Lublinie na okres realizacji pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2018. Mają one charakter cykliczny i odbywają się podczas realizacji każdego podprogramu.

 

Więcej „Działania towarzyszące w ramach POPŻ– Podprogram 2018”

Więcej o: Rekrutacja uzupełniająca  do projektu pt. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego”

Rekrutacja uzupełniająca do projektu pt. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego”

W związku z obowiązkiem zapewnienia trwałości projektu pn: ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,

Więcej „Rekrutacja uzupełniająca do projektu pt. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego””

Więcej o: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO – ZMIANY

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO – ZMIANY

Od 1 stycznia 2019 roku będą obowiązywać nowe stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, o który mogą ubiegać się rolnicy. Zwrot dla wszystkich rolników będzie wyższy, a dodatkowo skorzystają hodowcy bydła. Potrzebne są do tego faktury VAT, które potwierdzają wydatki. 31 stycznia jest ostatnim dniem, kiedy można kupić paliwo i faktura będzie mogła zostać dołączona do wniosku składanego w lutym.

 

Więcej „ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO – ZMIANY”

Więcej o: Wydawanie produktów żywnościowych

Wydawanie produktów żywnościowych

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej oraz OPS w Dzwoli informują mieszkańców Gminy Dzwola, że w dniach 29-30 stycznia 2019 r. w godzinach od 9 do 14 w budynku Ochotniczej straży pożarnej w Kocudzy Drugiej będą wydawane produkty żywnościowe w ramach POPŻ 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Więcej „Wydawanie produktów żywnościowych”

Więcej o: Sołtysi na kadencję 2018 – 2023 wybrani

Sołtysi na kadencję 2018 – 2023 wybrani

W gminie Dzwola wybrano w tym miesiącu sołtysów. Będą oni reprezentować mieszkańców gminy między innymi podczas obrad Rady Gminy. Zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 statutów poszczególnych sołectw Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat i odpowiada kadencji Rady Gminy. Sołtysi będą piastowali swoją funkcję przez pięć najbliższych lat.

 

Więcej „Sołtysi na kadencję 2018 – 2023 wybrani”

Więcej o: Powrót do aktywności

Powrót do aktywności

Dla mieszkańców województwa lubelskiego prowadzony jest projekt pt. „Powrót do aktywności” w  ramach RPO WL 2014-2020 działanie 10.2 Programy typu outplacement, który jest szansą na zwiększenie umiejętności i kompetencji, a tym samym atrakcyjności na rynku pracy.

 

 

Więcej „Powrót do aktywności”