Więcej o: Budowa sieci wodociągowej

Budowa sieci wodociągowej

W związku z pojawiającymi się pytaniami dot. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, Flisy i Zofianka Dolna informuję, że w grudniu 2016 r. Gmina Dzwola złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego o dofinansowanie ww. zadania w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”,

Więcej „Budowa sieci wodociągowej”

Więcej o: Informacja dotycząca projektu: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Dzwola”

Informacja dotycząca projektu: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Dzwola”

Przypomnimy, że Gmina Dzwola w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1Wsparce wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, uzyskała około 4 mln złotych dofinansowania na realizację projektu:

Więcej „Informacja dotycząca projektu: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Dzwola””

Więcej o: ŻYWA _MUZYKA

ŻYWA _MUZYKA

Dnia 30 lipca 2017 r. na placu OSP w Branwi o godzinie 16.00 rozpocznie się impreza ŻYWA_MUZYKA TAŃCE_GRY_I_ZABAWY.

Organizatorzy serdecznie zapraszają.

 
 

Więcej „ŻYWA _MUZYKA”

Więcej o: „I nie opuszczę Cię aż do śmierci”

„I nie opuszczę Cię aż do śmierci”

Dnia 16 lipca 2017 r. czternaście par małżeńskich z terenu Gminy Dzwola obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzwoli a następnie Jubilaci udali się do remizy OSP w Konstantowie gdzie nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Wójt Gminy Dzwola Stanisław Rożek wręczył w imieniu Prezydenta RP Medale za Długoletnie

Więcej „„I nie opuszczę Cię aż do śmierci””