Więcej o: Informacja dotycząca umowy dzierżawy Gminy Dzwola – „PANACEUM”  Spółka Jawna – Dorota Gontarz, Piotr Grygiel

Informacja dotycząca umowy dzierżawy Gminy Dzwola – „PANACEUM” Spółka Jawna – Dorota Gontarz, Piotr Grygiel

Obecnie stawka podatku wynosi: 3.583 zł / rocznie, czynsz dzierżawny natomiast wynosił: 3 075 zł / miesięcznie a obecnie wynosi: 3.637 zł / miesięcznie.
Natomiast odnośnie uprawnień Wójta Gminy Dzwola do rozwiązania

Więcej „Informacja dotycząca umowy dzierżawy Gminy Dzwola – „PANACEUM” Spółka Jawna – Dorota Gontarz, Piotr Grygiel”

Więcej o: Odwodnienie budynku Ośrodka Zdrowia w Kocudzy Trzeciej

Odwodnienie budynku Ośrodka Zdrowia w Kocudzy Trzeciej

Zdarzało się, że wysoki poziom wód gruntowych powodował podtopienie i trzeba było usuwać wodę z pomieszczeń piwnic budynku. W 2016 roku został opracowany projekt techniczny na to zadanie. Z powodu niewystarczających środków zabezpieczonych w budżecie Gminy i niekorzystnej pory na wykonywanie tego typu prac /późna jesień/ zadanie zostało przesunięte na 2017 rok.

Więcej „Odwodnienie budynku Ośrodka Zdrowia w Kocudzy Trzeciej”

Więcej o: Budowa zajezdni Autobusowej Etap II

Budowa zajezdni Autobusowej Etap II

Informujemy, że w dniu 30.03.2017 roku została podpisana umowa na roboty budowlane etap II na zamówienie nr ZP.271.Zc.14.2017 zadania pod nazwą „Budowa zajezdni autobusowej w miejscowości Krzemień Pierwszy, Gmina Dzwola, na działkach 1512,1515,1518/1,1521/3, Etap II”. Do wykonania zadania została wybrana Firma Produkcyjno Usługowa „BUD-BRUK” Mirosław Małek, Dzwola.

Więcej „Budowa zajezdni Autobusowej Etap II”

Więcej o: Bezcenna woda

Bezcenna woda

W związku z tym, że na temat ceny wody w gminie Dzwola krążą różne opinie, postanowiliśmy przedstawić Państwu jak kształtują się ceny 1 m3 wody dla gospodarstw domowych w gminach powiatu Janowskiego oraz gminach sąsiednich: Frampol i Goraj.

 

Więcej „Bezcenna woda”

Więcej o: Nie łatwo przywrócić – pozostaje filia urzędu pocztowego

Nie łatwo przywrócić – pozostaje filia urzędu pocztowego

W lutym br. podjęliśmy próbę przywrócenia placówki Poczty Polskiej S.A. w postaci urzędu pocztowego do Dzwoli. Interwencję w przedmiotowej sprawie u Prezesa Poczty Polskiej złożył również Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Bielecki. Niestety otrzymaliśmy pismo od Zastępcy Dyrektora Poczty Polskiej S.A. Regionu Sieci w Lublinie, że przeprowadzona analiza, na dzień dzisiejszy, nie wskazuje na możliwość uzyskania rentowności

Więcej „Nie łatwo przywrócić – pozostaje filia urzędu pocztowego”