Więcej o: 21 Listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

21 Listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego życzymy wszystkim pracownikom, którzy realizują zadania pomocy społecznej, troszczą się o rozwój społeczny, pomagają potrzebującym, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu – siły, motywacji i poczucia sprawstwa w codziennej pracy oraz miłości, serdeczności i ciepła docierających zewsząd!

Więcej „21 Listopada – Dzień Pracownika Socjalnego”

Więcej o: Nowy samochód strażacki dla OSP Dzwola

Nowy samochód strażacki dla OSP Dzwola

Z udziałem V-ce Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, posła na Sejm RP Jerzego Bieleckiego, Komendanta Głównego Straży gen. brygadiera Leszka Suskiego oraz I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka w towarzystwie szefów wojewódzkich i powiatowych służb mundurowych, w dniu 16 listopada przekazano uroczyście druhom

Więcej „Nowy samochód strażacki dla OSP Dzwola”

Więcej o: Przypominamy o konieczności wymiany dowodu osobistego

Przypominamy o konieczności wymiany dowodu osobistego

Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego. Termin ważności znajduje się w prawym dolnym rogu dowodu. Przypominamy, że wniosek na dowód osobisty osoba pełnoletnia składa osobiście, załączając aktualne zdjęcie. Zwracamy uwagę, że zdjęcie musi spełniać ustawowe wymogi, osoba musi znajdować się w pozycji frontalnej i patrzeć na wprost.

Więcej „Przypominamy o konieczności wymiany dowodu osobistego”

Więcej o: JPK_VAT

JPK_VAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Janowie Lubelskim zaprasza na szkolenie pt. Przesyłanie plików JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców oraz rolników (podatników VAT) od 1 stycznia 2018 r. Szkolenie odbędzie się w dniach 21 i 28 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Janowie Lubelskim (I piętro, sala nr 11) o godz. 12.00.

Więcej „JPK_VAT”

Więcej o: Konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora GBPiOK

Konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora GBPiOK

Wójt Gminy Dzwola ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 15:00. Szczegóły Konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola.

https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=148&p1=szczegoly&p2=7533

Więcej „Konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora GBPiOK”

Więcej o: Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu dzisiejszym, w przed dzień 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbywają się uroczyste apele w szkołach na terenie Gminy Dzwola. 11 Listopada to symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. Dziewięćdziesiąt dziewięć lat temu, po 123 latach niewoli, wolna Rzeczpospolita znowu pojawiła się na mapie Europu.

Więcej „Narodowe Święto Niepodległości”