Więcej o: Bezpłatne zajęcia – Aerobik oraz Nordic Walking

Bezpłatne zajęcia – Aerobik oraz Nordic Walking

Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet zaprasza na zajęcia: AEROBIK oraz Nordic Walking.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

AEROBIK – wtorki, godz. 20.00 – sala OSP w Krzemieniu Pierwszym.

Nordic Walking – czwartki, godz. 20.00 zbiórka przed remizą OSP w Krzemieniu Pierwszym.

Więcej o: „Wszystko w życiu kiedyś się zaczyna i kiedyś się kończy…”

„Wszystko w życiu kiedyś się zaczyna i kiedyś się kończy…”

Niedziela, dnia 17 lipca 2016 r. dla parafian Parafii Św. Anny w Branwi nie była zwykłą niedzielą. Licznie zgromadzeni na Mszy Świętej o godzinie 9.00 parafianie bardzo serdecznie i ciepło przywitali nowego Księdza Proboszcza Pawła Katę. Uroczystość, której przewodniczył Dziekan Dekanatu Janowskiego Ks. dr Jacek Staszak rozpoczęła się wprowadzeniem Ks. Proboszcza w otoczeniu Ks. Daniela Jamrożego SDS

Więcej „„Wszystko w życiu kiedyś się zaczyna i kiedyś się kończy…””

Więcej o: Lubelski piknik z okazji szczytu NATO

Lubelski piknik z okazji szczytu NATO

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik zapraszają mieszkańców województwa lubelskiego na „Ogólnopolskie Dni NATO – Lublin razem z NATO”.

8 lipca 2016 r. – zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W dniu 8 lipca 2016 r. na terenie Gminy Dzwola zostanie przeprowadzana obwoźna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, do których zaliczamy m.in.: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, baterie, zużyte akumulatory, odpady budowlanerozbiórkowe, metal, zużyty sprzęt elektrycznyelektroniczny.

Więcej „8 lipca 2016 r. – zbiórka odpadów wielkogabarytowych”

Rada oceniła wykonanie budżetu i udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Dzwola

W dniu 24 czerwca 2016 r. z udziałem 15 radnych odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Dzwola, na której Wójt Gminy Dzwola przedłożył sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzwola za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Dzwola.

Więcej „Rada oceniła wykonanie budżetu i udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Dzwola”

Skrócony czas pracy Urzędu

Podajemy do wiadomości, iż z uwagi na utrzymujące się upały, obowiązuje skrócony czas pracy pracowników Urzędu Gminy Dzwola. W dniach od 30.06.2016 r. do 01.07.2016 r. Urząd funkcjonował będzie od godziny 7.30 do godziny 14.30.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Więcej o: „Szkolenie + staż = praca”

„Szkolenie + staż = praca”

Fundacja Inicjatyw Lokalnych  realizuje projekt „Szkolenie + staż = praca” bezpłatne szkolenia zawodowe oraz staże, skierowany do osób powyżej 30 r., bezrobotnych, biernych zawodowo, niepełnosprawnych, rolników i członków ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha, (…)

Więcej „„Szkolenie + staż = praca””