Zbliża się termin składania wniosków

Wójt Gminy Dzwola informuje, że w miesiącu sierpniu 2016 roku będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Przypominamy, że do końca lipca 2016 należy zakupić olej napędowy aby wykorzystać limit roczny przysługujący producentowi rolnemu w roku 2016.

Więcej „Zbliża się termin składania wniosków”

Więcej o: Wizyta Wojewody w Gminie Dzwola

Wizyta Wojewody w Gminie Dzwola

Od omówienia problemów nurtujących społeczeństwo gminy Dzwola rozpoczęło się spotkanie Wojewody Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka z Wójtem Gminy Dzwola Stanisławem Rożkiem, który w dniu 20 lipca br. na zaproszenie Wójta odwiedził gminę. Była to wizyta gospodarska, w trakcie której Wójt Gminy zapoznał Pana Wojewodę m. in. z sytuacją w drogownictwie, ze szczególnym naciskiem na przebiegającą

Więcej „Wizyta Wojewody w Gminie Dzwola”

Więcej o: Bezpłatne zajęcia – Aerobik oraz Nordic Walking

Bezpłatne zajęcia – Aerobik oraz Nordic Walking

Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet zaprasza na zajęcia: AEROBIK oraz Nordic Walking.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

AEROBIK – wtorki, godz. 20.00 – sala OSP w Krzemieniu Pierwszym.

Nordic Walking – czwartki, godz. 20.00 zbiórka przed remizą OSP w Krzemieniu Pierwszym.

Więcej o: „Wszystko w życiu kiedyś się zaczyna i kiedyś się kończy…”

„Wszystko w życiu kiedyś się zaczyna i kiedyś się kończy…”

Niedziela, dnia 17 lipca 2016 r. dla parafian Parafii Św. Anny w Branwi nie była zwykłą niedzielą. Licznie zgromadzeni na Mszy Świętej o godzinie 9.00 parafianie bardzo serdecznie i ciepło przywitali nowego Księdza Proboszcza Pawła Katę. Uroczystość, której przewodniczył Dziekan Dekanatu Janowskiego Ks. dr Jacek Staszak rozpoczęła się wprowadzeniem Ks. Proboszcza w otoczeniu Ks. Daniela Jamrożego SDS

Więcej „„Wszystko w życiu kiedyś się zaczyna i kiedyś się kończy…””

Więcej o: Lubelski piknik z okazji szczytu NATO

Lubelski piknik z okazji szczytu NATO

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik zapraszają mieszkańców województwa lubelskiego na „Ogólnopolskie Dni NATO – Lublin razem z NATO”.

8 lipca 2016 r. – zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W dniu 8 lipca 2016 r. na terenie Gminy Dzwola zostanie przeprowadzana obwoźna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, do których zaliczamy m.in.: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, baterie, zużyte akumulatory, odpady budowlanerozbiórkowe, metal, zużyty sprzęt elektrycznyelektroniczny.

Więcej „8 lipca 2016 r. – zbiórka odpadów wielkogabarytowych”

Rada oceniła wykonanie budżetu i udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Dzwola

W dniu 24 czerwca 2016 r. z udziałem 15 radnych odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Dzwola, na której Wójt Gminy Dzwola przedłożył sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzwola za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Dzwola.

Więcej „Rada oceniła wykonanie budżetu i udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Dzwola”