Więcej o: Budowa zajezdni Autobusowej Etap II

Budowa zajezdni Autobusowej Etap II

Informujemy, że w dniu 30.03.2017 roku została podpisana umowa na roboty budowlane etap II na zamówienie nr ZP.271.Zc.14.2017 zadania pod nazwą „Budowa zajezdni autobusowej w miejscowości Krzemień Pierwszy, Gmina Dzwola, na działkach 1512,1515,1518/1,1521/3, Etap II”. Do wykonania zadania została wybrana Firma Produkcyjno Usługowa „BUD-BRUK” Mirosław Małek, Dzwola.

Więcej „Budowa zajezdni Autobusowej Etap II”

Więcej o: Uwaga – sprawdź termin ważności dowodu osobistego

Uwaga – sprawdź termin ważności dowodu osobistego

Około 200 mieszkańców Gminy Dzwola posiada nieważny dowód osobisty. Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego. Termin ważności znajduje się w prawym dolnym rogu dowodu.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej „Uwaga – sprawdź termin ważności dowodu osobistego”

Więcej o: Bezcenna woda

Bezcenna woda

W związku z tym, że na temat ceny wody w gminie Dzwola krążą różne opinie, postanowiliśmy przedstawić Państwu jak kształtują się ceny 1 m3 wody dla gospodarstw domowych w gminach powiatu Janowskiego oraz gminach sąsiednich: Frampol i Goraj.

 

Więcej „Bezcenna woda”

Więcej o: Nie łatwo przywrócić – pozostaje filia urzędu pocztowego

Nie łatwo przywrócić – pozostaje filia urzędu pocztowego

W lutym br. podjęliśmy próbę przywrócenia placówki Poczty Polskiej S.A. w postaci urzędu pocztowego do Dzwoli. Interwencję w przedmiotowej sprawie u Prezesa Poczty Polskiej złożył również Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Bielecki. Niestety otrzymaliśmy pismo od Zastępcy Dyrektora Poczty Polskiej S.A. Regionu Sieci w Lublinie, że przeprowadzona analiza, na dzień dzisiejszy, nie wskazuje na możliwość uzyskania rentowności

Więcej „Nie łatwo przywrócić – pozostaje filia urzędu pocztowego”

Więcej o: Wójt z przedstawicielami GDDKiA –  planują inwestycje

Wójt z przedstawicielami GDDKiA – planują inwestycje

Z inicjatywy Posła na Sejm RP Pan Jerzego Bieleckiego, w dniu 6 marca 2017 roku w Urzędzie Gminy Dzwola odbyło się spotkanie Wójta Gminy Dzwola Stanisława Rożka z Panem Markiem Żmijanem – Zastępcą Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie. W spotkaniu roboczym uczestniczyli również Kierownicy Wydziałów Oddziału w Lublinie oraz przedstawiciele mieszkańców

Więcej „Wójt z przedstawicielami GDDKiA – planują inwestycje”

Więcej o: Częściowe umorzenie opłat za odrolnienie

Częściowe umorzenie opłat za odrolnienie

W nawiązaniu do artykułów zamieszczonych: w kwartalniku gminy Dzwola – „Źródło” nr 5 oraz na stronie internetowej Aktualności Gminy Dzwola z dnia 5 stycznia 2017 roku informujemy, że w wyniku pojętych działań Marszałek Województwa Lubelskiego po ponownym rozpatrzeniu sprawy      o umorzenie opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej w Krzemieniu Pierwszym, decyzją RŚ.7153.28.2016.AGG

Więcej „Częściowe umorzenie opłat za odrolnienie”

Więcej o: Możliwości pozyskania wsparcia finansowego

Możliwości pozyskania wsparcia finansowego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”, serdecznie zaprasza przedsiębiorców oraz osoby planujące podjęcie działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Leśny Krąg”

Więcej „Możliwości pozyskania wsparcia finansowego”