Więcej o: Konkurs FIO 2017

Konkurs FIO 2017

Spotkanie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, 13.09.2016, godz. 10-13.30

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego na spotkanie z ekspertami

Więcej „Konkurs FIO 2017”

Więcej o: Ostrzeżenie przed opłatami

Ostrzeżenie przed opłatami

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Ministerstwo Rozwoju zwróciło się z prośbą do gmin uczestniczących w zadaniach związanych z obsługą przedsiębiorców w CEIDG,

Więcej „Ostrzeżenie przed opłatami”

Fundusz sołecki 2017

Rada Gminy w Dzwoli na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2016 roku postanowiła utrzymać dotychczasową formę rozdysponowania środków wyodrębnionych z budżetu gminy Dzwola, stanowiących fundusz sołecki. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się wg specjalnego wzoru, a podstawowym elementem tego przelicznika jest liczba mieszkańców zamieszkujących dane sołectwo.

Więcej „Fundusz sołecki 2017”