Więcej o: Warsztaty kulinarne i warsztaty edukacji ekonomicznej w Gminie Dzwola jako wsparcie towarzyszące z Banku Żywności w Lublinie

Warsztaty kulinarne i warsztaty edukacji ekonomicznej w Gminie Dzwola jako wsparcie towarzyszące z Banku Żywności w Lublinie

23 stycznia 2018 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej odbyły się „warsztaty kulinarne i warsztaty edukacji ekonomicznej” prowadzone przez specjalistów z Banku Żywności w Lublinie.

 

Więcej „Warsztaty kulinarne i warsztaty edukacji ekonomicznej w Gminie Dzwola jako wsparcie towarzyszące z Banku Żywności w Lublinie”