Więcej o: Podziękowania

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Dolnej i mieszkańców Kocudzy Trzeciej, którzy wykonali prace remontowe i ofiarowali przedmioty codziennego użytku do prowadzenia gospodarstwa domowego na rzecz mieszkańca  naszej Gminy.

 

Więcej „Podziękowania”

Więcej o: Projekt – kursy, szkolenia, staże, wsparcie finansowe

Projekt – kursy, szkolenia, staże, wsparcie finansowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli przygotowuje się do sporządzenia i złożenia wniosku o dofinansowanie (projektu konkursowego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, w działaniu 11.1 Aktywne włączenie.

Więcej „Projekt – kursy, szkolenia, staże, wsparcie finansowe”

Więcej o: Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje także tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

 

Więcej „Karta Dużej Rodziny”

Więcej o: Informacja dla rodziców – dożywianie dzieci w szkole

Informacja dla rodziców – dożywianie dzieci w szkole

W związku z z uchwałą Nr 140 RM z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007),  która wchodzi w życie od 01.01.2019 roku informujemy rodziców potrzebujących uzyskania pomocy w postaci dożywiania dla swoich dzieci o kontakt z pracownikami OPS w Dzwoli.

Więcej „Informacja dla rodziców – dożywianie dzieci w szkole”