Więcej o: Dochód z gospodarstwa rolnego za 2016 rok

Dochód z gospodarstwa rolnego za 2016 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje rolników ubiegających się o świadczenia rodzinne i wychowawcze „500+”, że w dniu 22 września 2017 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.  

Więcej „Dochód z gospodarstwa rolnego za 2016 rok”

Więcej o: Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Wnioski o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 

Więcej „Pomoc materialna dla uczniów”

Więcej o: Upały

Upały

Upały najbardziej szkodzą osobom starszym, chorym oraz dzieciom. Ich organizmy nie radzą sobie  z utrzymaniem prawidłowej temperatury. Ważne jest, aby w upalne dni, szczególnie między 11 a 16, osoby, które nie muszą, nie wychodziły z domu. Należy także unikać wysiłku fizycznego oraz nosić ubrania z naturalnych tkanin. Warto pamiętać o czapce i okularach przeciwsłonecznych. Pod żadnym pozorem nie wolno pozostawiać dzieci w samochodzie, nawet na krótką chwilę!

Więcej „Upały”