Więcej o: Fundacja Świetlik zaprasza do udziału w projektach

Fundacja Świetlik zaprasza do udziału w projektach

Niepełnosprawność osoby to dla wielu polskich rodzin dramat, nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale też ekonomicznym. Wysokie koszty leczenia, rehabilitacji, czy zakupu sprzętu często przekraczają możliwości finansowe rodzin osób niepełnosprawnych. W związku z tym fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Więcej „Fundacja Świetlik zaprasza do udziału w projektach”

Więcej o: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

W związku z obowiązkiem zapewnienia trwałości projektu pn: ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego” współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim ogłasza nabór na listę rezerwową projektu.

Więcej „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

Więcej o: Rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Program „Mama 4+” jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. Jest przeznaczone dla osób, które żeby wychować co najmniej czworo dzieci nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, a dziś żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zapewni podstawowe środki do życia.

Więcej „Rodzicielskie świadczenie uzupełniające”

Więcej o: Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim informuje, że w związku z obchodzonym „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach od 18 do 24 lutego 2019 roku w godzinach urzędowania Prokuratorzy tut. Prokuratury będą udzielali bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Więcej „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”

Więcej o: Myśliwi dzieciom – działania profilaktyczno-edukacyjne Koła Łowieckiego nr 64 „Darz Bór”

Myśliwi dzieciom – działania profilaktyczno-edukacyjne Koła Łowieckiego nr 64 „Darz Bór”

28 stycznia w Zespole Szkół w Krzemieniu miało miejsce spotkanie uczniów klas I-III z dianą Koła Łowieckiego nr 64 „Darz Bór” mające na celu zachęcenie maluchów do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Promocja zdrowego trybu życia wolnego od nałogów i używek jest istotnym elementem kształtowania wzorowych postaw u dzieci w wieku szkolnym.

Więcej „Myśliwi dzieciom – działania profilaktyczno-edukacyjne Koła Łowieckiego nr 64 „Darz Bór””

Więcej o: Działania towarzyszące w ramach POPŻ– Podprogram 2018

Działania towarzyszące w ramach POPŻ– Podprogram 2018

Po raz kolejny w Naszej Gminie odbyły się działania towarzyszące, zawarte w umowie pomiędzy Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Dzwolskiej, a Bankiem Żywności w Lublinie na okres realizacji pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2018. Mają one charakter cykliczny i odbywają się podczas realizacji każdego podprogramu.

 

Więcej „Działania towarzyszące w ramach POPŻ– Podprogram 2018”

Więcej o: Wydawanie produktów żywnościowych

Wydawanie produktów żywnościowych

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej oraz OPS w Dzwoli informują mieszkańców Gminy Dzwola, że w dniach 29-30 stycznia 2019 r. w godzinach od 9 do 14 w budynku Ochotniczej straży pożarnej w Kocudzy Drugiej będą wydawane produkty żywnościowe w ramach POPŻ 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Więcej „Wydawanie produktów żywnościowych”