Więcej o: Nieoprocentowana pożyczka z ARiMR

Nieoprocentowana pożyczka z ARiMR

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 31 października do dnia 29 listopada 2016 r.

Więcej „Nieoprocentowana pożyczka z ARiMR”

Więcej o: Komunikat dla rolników – posiadaczy trzody chlewnej z terenów zagrożonych występowaniem ASF

Komunikat dla rolników – posiadaczy trzody chlewnej z terenów zagrożonych występowaniem ASF

ARiMR wzywa rolników, posiadaczy trzody chlewnej z terenów zagrożonych występowaniem ASF, którzy do tej pory nie zarejestrowali posiadania tych zwierząt, aby w terminie do 5 października  2016 r. zgłosili się do biura powiatowego Agencji w celu:
–    uzyskania numeru producenta,
–    numeru siedziby stada,
–    zgłoszenia świń do rejestru.

Więcej „Komunikat dla rolników – posiadaczy trzody chlewnej z terenów zagrożonych występowaniem ASF”