Więcej o: Komunikat dla rolników – posiadaczy trzody chlewnej z terenów zagrożonych występowaniem ASF

Komunikat dla rolników – posiadaczy trzody chlewnej z terenów zagrożonych występowaniem ASF

ARiMR wzywa rolników, posiadaczy trzody chlewnej z terenów zagrożonych występowaniem ASF, którzy do tej pory nie zarejestrowali posiadania tych zwierząt, aby w terminie do 5 października  2016 r. zgłosili się do biura powiatowego Agencji w celu:
–    uzyskania numeru producenta,
–    numeru siedziby stada,
–    zgłoszenia świń do rejestru.

Więcej „Komunikat dla rolników – posiadaczy trzody chlewnej z terenów zagrożonych występowaniem ASF”

Więcej o: Informacja Ministra Środowiska

Informacja Ministra Środowiska

Informacja Ministra Środowiska o „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk NATURA 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018”.

 

Więcej „Informacja Ministra Środowiska”

Więcej o: Informacja dla rolników

Informacja dla rolników

Rolniku,jeżeli chcesz rozpocząć działalność w dziedzinie przetwórstwa to od 29.09 do 28.10.2016 r. ARiMR prowadzi nabór wniosków na małe przetwórstwo, czyli wsparcie inwestycji w przetwarzanie i obrót produktów rolnych.

 

Więcej „Informacja dla rolników”

Więcej o: Burza w Branwi

Burza w Branwi

W nocy z 29 na 30 sierpnia 2016 r. przez teren gminy Dzwola przeszła burza, która spowodowała największe straty w Branwi.

 
 

Więcej „Burza w Branwi”