Więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola

Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Wydobywanie kopaliny – piasku ze złoża „Zdzisławice” o powierzchni 19 923 m2 w obrębie działki 744/1, w miejscowości Zdzisławice, gmina Dzwola, powiat janowski, województwo lubelskie.

Więcej „Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola”

Więcej o: Odbiór prac budowlanych przy przebudowie mostu na rzece Branew w ciągu drogi powiatowej nr 2823L w miejscowości Krzemień Drugi w części tzw. „Górki”.

Odbiór prac budowlanych przy przebudowie mostu na rzece Branew w ciągu drogi powiatowej nr 2823L w miejscowości Krzemień Drugi w części tzw. „Górki”.

W związku z zakończeniem prac budowlanych na zadaniu „Przebudowa mostu nad rzeką Branew w miejscowości Krzemień Drugi w ciągu drogi powiatowej nr 2823L Krzemień Drugi – Flisy”. W dniu 20.12.2018 roku dokonano komisyjnego odbioru mostu i przekazania do użytkowania.

Więcej „Odbiór prac budowlanych przy przebudowie mostu na rzece Branew w ciągu drogi powiatowej nr 2823L w miejscowości Krzemień Drugi w części tzw. „Górki”.”

Więcej o: Informacja odnośnie worków na śmieci

Informacja odnośnie worków na śmieci

Urząd Gminy Dzwola uprzejmie informuje iż w wyniku zmiany odbiorcy śmieci  worki  na odpady segregowane i odpady zmieszane zostaną wszystkim mieszkańcom dostarczone po podpisaniu umowy z nowym odbiorcą śmieci. Worki zostaną dostarczone niezwłocznie po podpisaniu umowy które planowane jest na 20-21.12.2018 roku.

 

Więcej „Informacja odnośnie worków na śmieci”

Więcej o: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2826L DK74– Kocudza – Władysławów w lokalizacji od km 0+010 do km 4+340”.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2826L DK74– Kocudza – Władysławów w lokalizacji od km 0+010 do km 4+340”.

W związku z zakończeniem prac budowlanych na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2826L DK74– Kocudza – Władysławów w lokalizacji od km 0+010 do km 4+340”. W dniu 26.11.2018 roku dokonano komisyjnego technicznego odbioru robót i przekazania do użytkowania ww. odcinka drogi.

 

Więcej „„Przebudowa drogi powiatowej nr 2826L DK74– Kocudza – Władysławów w lokalizacji od km 0+010 do km 4+340”.”