Więcej o: Informacja dot. wysokości wpłat za montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę

Informacja dot. wysokości wpłat za montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę

Całkowity koszt zestawu obejmuje także koszty obsługi projektu m.in: wykonanie studium wykonalności, dokumentacji technicznej,  nadzór inwestorski oraz pozostałe koszty niezbędne do realizacji projektu.  Projekt jest dofinansowany w 85 % kosztów netto ze środków Unii Europejskiej,

Więcej „Informacja dot. wysokości wpłat za montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę”

Więcej o: Interwencja  do GDDKiA  oraz firmy DURA

Interwencja do GDDKiA oraz firmy DURA

Informujemy, że w związku z uzasadnionymi skargami mieszkańców na uciążliwość objazdu w Krzemieniu Pierwszym i przeciągającą się przebudową mostu Wójt Gminy Dzwola w dniu 2 stycznia 2018 r. wysłał pismo do Zarządcy drogi krajowej nr 74 – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddz. w Lublinie i Wykonawcy przebudowy mostu Firmy DURA. Treść pisma w załączeniu.

Więcej „Interwencja do GDDKiA oraz firmy DURA”

Więcej o: Ogrodzenie  świetlicy z placem zabaw dla dzieci we Flisach

Ogrodzenie świetlicy z placem zabaw dla dzieci we Flisach

Niszczejący budynek po byłej remizie OSP we Flisach został przejęty przez Gminę Dzwola w sierpniu 2016 roku. W tym też roku zostały wymienione drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz okna na nowe za kwotę 14 423,02 zł . Obecnie został ogrodzony plac z budynkiem na łączną kwotę 15 062,58 zł.

 

Więcej „Ogrodzenie świetlicy z placem zabaw dla dzieci we Flisach”

Więcej o: Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

Drogi powiatowe będące w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie lubelskim na terenie gminy Dzwola są w bardzo złym stanie. Pomimo wielu starań i sfinansowaniu dokumentacji w kwocie 60 000 zł przez Gminę Dzwola na przebudowę drogi powiatowej od drogi krajowej nr 74 – Kocudza – Władysławów Powiatowi Janowskiemu nie udało się zrealizować w 2017 r. Jak będzie w roku 2018 zobaczymy.

 

Więcej „Drogi powiatowe”

Informacja dla mieszkańców Gminy Dzwola – instalacje kolektorów słonecznych, instalacje pieców CO na biomasę

zestawy-450x466W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Montaż  kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Dzwola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców, którzy podpisali umowę na montaż instalacji solarnej lub instalacji pieca CO na biomasę o dokonywanie wpłat pozostałej kwoty tylko na rachunek bankowy:

 

 

 

 

Więcej „Informacja dla mieszkańców Gminy Dzwola – instalacje kolektorów słonecznych, instalacje pieców CO na biomasę”

Więcej o: Remonty dróg gminnych

Remonty dróg gminnych

Remont dwóch odcinków dróg gminnych w Kocudzy Trzeciej został zakończony. Prace na drodze gminnej leżącej na działce nr ew. 1039 o dł. 450 mb prowadzącej do „Tynka” rozpoczęto od geodezyjnego wskazania pasa drogowego, oraz robót przygotowawczych polegających na uzupełnieniu zagłębień i wyrównaniu drogi piaskiem. Stary niedrożny przepust został zastąpiony nowym przepustem.

 

 

Więcej „Remonty dróg gminnych”

Więcej o: Rozstrzygnięto Przetarg na wykonanie zadania  „MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I KOTŁÓW C.O. OPALANYCH BIOMASĄ NA TERENIE GMINY DZWOLA”

Rozstrzygnięto Przetarg na wykonanie zadania „MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I KOTŁÓW C.O. OPALANYCH BIOMASĄ NA TERENIE GMINY DZWOLA”

Wykonawcą zadania „MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I KOTŁÓW C.O. OPALANYCH BIOMASĄ NA TERENIE GMINY DZWOLA”, została firma  FlexiPower Group  Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej.

Więcej „Rozstrzygnięto Przetarg na wykonanie zadania „MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I KOTŁÓW C.O. OPALANYCH BIOMASĄ NA TERENIE GMINY DZWOLA””