Więcej o: Informacja o warunkach i terminach składania wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja o warunkach i terminach składania wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Rada Gminy Dzwola w dniu 28 grudnia 2018 r. na III sesji Rady podjęła Uchwałę Nr III/20/2018 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. Wydatki budżetu Gminy Dzwola z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane w kwocie: 18 000,00 zł.

Więcej „Informacja o warunkach i terminach składania wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”

Więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola

Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Wydobywanie kopaliny – piasku ze złoża „Zdzisławice” o powierzchni 19 923 m2 w obrębie działki 744/1, w miejscowości Zdzisławice, gmina Dzwola, powiat janowski, województwo lubelskie.

Więcej „Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola”