Więcej o: „Przebudowa drogi gminnej nr 109009L Kocudza Górna wieś – granica Gminy Goraj od km 0+000 do km 0+990”.

„Przebudowa drogi gminnej nr 109009L Kocudza Górna wieś – granica Gminy Goraj od km 0+000 do km 0+990”.

W dniu 3 sierpnia 2018 roku Wójt Gminy Dzwola Stanisław Rożek podpisał z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Panią Marię Zatorską umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109009L Kocudza Górna wieś – granica Gminy Goraj od km 0+000 do km 0+990”.

Więcej „„Przebudowa drogi gminnej nr 109009L Kocudza Górna wieś – granica Gminy Goraj od km 0+000 do km 0+990”.”

Więcej o: Informacja dot. wysokości wpłat za montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę

Informacja dot. wysokości wpłat za montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę

Całkowity koszt zestawu obejmuje także koszty obsługi projektu m.in: wykonanie studium wykonalności, dokumentacji technicznej,  nadzór inwestorski oraz pozostałe koszty niezbędne do realizacji projektu.  Projekt jest dofinansowany w 85 % kosztów netto ze środków Unii Europejskiej,

Więcej „Informacja dot. wysokości wpłat za montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę”

Więcej o: Interwencja  do GDDKiA  oraz firmy DURA

Interwencja do GDDKiA oraz firmy DURA

Informujemy, że w związku z uzasadnionymi skargami mieszkańców na uciążliwość objazdu w Krzemieniu Pierwszym i przeciągającą się przebudową mostu Wójt Gminy Dzwola w dniu 2 stycznia 2018 r. wysłał pismo do Zarządcy drogi krajowej nr 74 – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddz. w Lublinie i Wykonawcy przebudowy mostu Firmy DURA. Treść pisma w załączeniu.

Więcej „Interwencja do GDDKiA oraz firmy DURA”

Więcej o: Ogrodzenie  świetlicy z placem zabaw dla dzieci we Flisach

Ogrodzenie świetlicy z placem zabaw dla dzieci we Flisach

Niszczejący budynek po byłej remizie OSP we Flisach został przejęty przez Gminę Dzwola w sierpniu 2016 roku. W tym też roku zostały wymienione drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz okna na nowe za kwotę 14 423,02 zł . Obecnie został ogrodzony plac z budynkiem na łączną kwotę 15 062,58 zł.

 

Więcej „Ogrodzenie świetlicy z placem zabaw dla dzieci we Flisach”