Więcej o: Przebudowa podłączenia drogi gminnej ( tzw. Godziszowski Wygon) do drogi powiatowej Dzwola  – Goraj w miejscowości Kocudza Górna

Przebudowa podłączenia drogi gminnej ( tzw. Godziszowski Wygon) do drogi powiatowej Dzwola – Goraj w miejscowości Kocudza Górna

W miesiącu wrzesień 2017 roku zakończono przebudowę podłączenia Drogi Gminnej nr 109032L Branew –  Branew Sapy (tzw. Godziszowski Wygon) do Drogi Powiatowej nr 2811L Dzwola – Goraj.

 

Więcej „Przebudowa podłączenia drogi gminnej ( tzw. Godziszowski Wygon) do drogi powiatowej Dzwola – Goraj w miejscowości Kocudza Górna”

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Dzwola z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Zarządzenie Nr  31/2016

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 10 marca  2017 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

 

 

Wykaz oferentów , których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” oraz wysokość przyznanych środków publicznych

 

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

UKS Spartakus Dzwola do

 

Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród młodzieży gminy Dzwola w tenisie stołowym i lekkiej atletyce , prowadzenie szkolenia sportowego, udział w różnych konkursach sportowych oraz udział Klubu w zawodach sportowych od szczebla gminnego do ogólnopolskiego.

 

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy/powiatu w kwocie 10.000,- zł;

Wnioskowana kwota dotacji 20.000,- zł;

 

Ludowy Klub Sportowy ISKRA „Piłka nożna dla pokoleń”.

 

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy/powiatu w kwocie 37.000,- zł;

Wnioskowana kwota dotacji 37.000,- zł;

 

Więcej o: INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek informuje Mieszkańców Gminy Dzwola, iż w dniu 17 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 1530 odbędzie się spotkanie w sprawie zagospodarowania / zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości  Dzwola, będących własnością Gminy Dzwola. Miejsce spotkania: Urząd Gminy Dzwola – sala narad.

 

Więcej „INFORMACJA”