Więcej o: I Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych

I Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych

Wójt Gminy Dzwola oraz Prezes Stowarzyszenia Porozumienia Inicjatyw Samorządowych zapraszają na I Gminny Konkurs Wieńców  Dożynkowych, który odbędzie się w Dzwoli, w dniu 11 września 2016 roku (plac parkingowy naprzeciw Zespołu Szkół w Dzwoli), rozpoczęcie imprezy godzina 14.00.

                                                                                                                                       Serdecznie zapraszamy

Więcej „I Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych”

Więcej o: Skorzystaj ze Szwajcarskiego Projektu Usuwania Azbestu.

Skorzystaj ze Szwajcarskiego Projektu Usuwania Azbestu.

W dniach od 11 do 15 lipca przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór wniosków w 2016 r. o dofinansowanie usunięcia azbestu z posesji, dzięki realizowanemu na terenie województwa lubelskiego projektowi pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

Więcej „Skorzystaj ze Szwajcarskiego Projektu Usuwania Azbestu.”