Więcej o: INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek informuje Mieszkańców Gminy Dzwola, iż w dniu 17 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 1530 odbędzie się spotkanie w sprawie zagospodarowania / zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości  Dzwola, będących własnością Gminy Dzwola. Miejsce spotkania: Urząd Gminy Dzwola – sala narad.

 

Więcej „INFORMACJA”

Więcej o: Sportowy opłatek 2016

Sportowy opłatek 2016

W dniu 14. 12.2016 w małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Dzwoli odbyło się podsumowanie powiatowego Współzawodnictwa Szkół za lata 2014/15 i 2015/16. Imprezę swoją obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Dzwola Stanisław Rożek, Przewodniczący Rady Gminy Dzwola Kazimierz Małek i V-ce Starosta Powiatu Antoni Kulpa. Honory gospodarza pełnił dyrektor szkoły Stanisław Rawski.

Więcej „Sportowy opłatek 2016”

Więcej o: Obowiązek odśnieżania chodników

Obowiązek odśnieżania chodników

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. 2016 r.,  poz. 250 z późn. zm.), jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Niewykonanie obowiązku związanego z odśnieżeniem chodnika stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny,

Więcej „Obowiązek odśnieżania chodników”

Więcej o: I Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych

I Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych

Wójt Gminy Dzwola oraz Prezes Stowarzyszenia Porozumienia Inicjatyw Samorządowych zapraszają na I Gminny Konkurs Wieńców  Dożynkowych, który odbędzie się w Dzwoli, w dniu 11 września 2016 roku (plac parkingowy naprzeciw Zespołu Szkół w Dzwoli), rozpoczęcie imprezy godzina 14.00.

                                                                                                                                       Serdecznie zapraszamy

Więcej „I Gminny Konkurs Wieńców Dożynkowych”