Więcej o: Bioasekuracja ASF

Bioasekuracja ASF

Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).

Więcej „Bioasekuracja ASF”

Więcej o: Wydawanie produktów żywnosciowych

Wydawanie produktów żywnosciowych

Przypominamy mieszkańcom Gminy Dzwola, że w dniach 20, 23 kwietnia bieżącego roku w godzinach od 9-tej  do 14- stej w  budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej będą wydawane produkty żywnościowe z Programu Pomocy Żywnościowej.  
                                    

Więcej „Wydawanie produktów żywnosciowych”

Więcej o: Wakacje dofinansowane z KRUS

Wakacje dofinansowane z KRUS

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS Lublin wraz z UKS „Dystans”  Niedżwiada i Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników proponuje 10-dniowy wypoczynek letni, dla dzieci w przedziale wiekowym do lat 16, których przynajmniej jedno z rodziców jest płatnikiem pełnej składki KRUS.  

Więcej „Wakacje dofinansowane z KRUS”

Więcej o: Zakaz wypalania traw

Zakaz wypalania traw

Od wielu lat przełom zimy i wiosny to czas, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. Pożary, w głównej mierze, spowodowane są wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Niestety nadal panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost roślinności. Nic bardziej błędnego.

 

Więcej „Zakaz wypalania traw”

Więcej o: Informacja ws. zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę

Informacja ws. zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę

Informujemy Mieszkańców Gminy Dzwola, u których zostały zamontowane kolektory słoneczne i piece na biomasę w roku 2017 i 2018 w ramach projektu „MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I KOTŁÓW C.O. OPALANYCH BIOMASĄ NA TERENIE GMINY DZWOLA”, iż zgłoszenia reklamacyjne dot. nieprawidłowości w działaniu instalacji należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Dzwola osobiście w pokoju nr 22 lub 17.

Więcej „Informacja ws. zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę”