Mieszkańcy Gminy Dzwola w liczbach

Stan na dzień: 31.03.2016 R.

Kod terytorialny: 0605032

Miejscowość Mieszkańcy
stali czasowi aktualni
BRANEW ORDYNACKA 168 1 169
BRANEW SZLACHECKA 266 266
BRANEWKA 224 1 225
BRANEWKA-KOLONIA 165 165
DZWOLA 906 8 914
FLISY 115 115
KAPRONIE 89 89
KOCUDZA 1 1
KOCUDZA DRUGA 743 5 748
KOCUDZA GÓRNA 153 153
KOCUDZA PIERWSZA 541 3 544
KOCUDZA TRZECIA 736 2 738
KONSTANTÓW 332 332
KRZEMIEŃ DRUGI 686 2 688
KRZEMIEŃ PIERWSZY 764 6 770
WŁADYSŁAWÓW 80 80
ZDZISŁAWICE 338 2 340
ZOFIANKA DOLNA 244 4 248
RAZEM: 6551 34 6585

 

Liczba mieszkańców ogółem w gminie Dzwola: 6585

Według danych z ewidencji ludności w 2015 roku, na terenie Gminy Dzwola urodziło się 62 dzieci, zmarło 85 mieszkańców, związek małżeński zawarło 42 pary.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gminę Dzwola zamieszkuje 6 598 mieszkańców.