Sołectwa

Sołtysi i Rady Sołeckie Gminy Dzwola

kadencja   2015 – 2019

 

Sołectwo
Nazwisko i imię
Skład rad sołeckich
 

Dzwola

 

Juźko Jan

 

Szuba Wiesława, Rząd Zbigniew,
Góra Zbigniew, Wojciechowski Jan,
Jargiło Magdalena, Bąk Bogdan,
Stręciwilk Stanisław, Robak Danuta

 

Konstantów

 

Moskal Jan

 

Tur Tomasz,
Długosz Małgorzata,

Flis  Jacek

 

Kocudza Górna

 

Świś Alina

 

Dycha Renata,

Komada Maciej,

Zaręba  Stanisław

 

Kocudza Pierwsza

 

Bielak Jan

 

Góra Edward,

Małek Stanisław,

Grzywna Krzysztof

 

Kocudza Druga

 

Bączek Józef

 

Papierz Anna,

Zapora Jan,  Góra Krzysztof,
Góra Józef, Jargiło Roman

 

Kocudza Trzecia

 

Liwak Ryszard

 

Pajuro Walerian,  Malec Stanisław,

Małek Józef

 

Branewka-Kolonia

 

Paluch  Tadeusz

 

Nieściur  Mariusz,  Powęska  Ryszard

 

Branew:

– Branew Szlachecka

– Branew Ordynacka

 

Liwak Marian

 

Bańka Józef, Łukasik Stanisław,
Flis Zenon, Liwak Bronisław

 

Branewka

 

Mazur Krzysztof

 

Kozyra Józef,  Ligaj  Tadeusz,
Wieleba  Jan

 

Krzemień Drugi

 

Abram Mariusz

 

Fiedorek  Beata,  Oleszko Agnieszka,  Kiszka Ryszard

 

Krzemień Pierwszy

 

Mróz Sławomir

 

Bracha Marian, Król Wojciech,
Kaproń Józef

 

Flisy

 

Małek Karolina

 

Spryszak Stanisław, Bielak Józef,
Krasna Katarzyna

 

Zofianka Dolna

 

Piecyk  Jan

 

Krochmalska Teresa, Mucha Józef,

Kaproń Piotr

 

Kapronie

 

Pawusiak Stanisław

 

Góra Adam, Jargiło Edward,

Kaproń Bogdan

 

Władysławów

 

Małek Czesława

 

Dycha Józef,  Flis Józef,

Małek Barbara

   

 

Zdzisławice

 

Dyjach Józef

 

Tur  Jan,  Dyjach Stanisław,

Bielak Stanisław 

Gmina Dzwola obecnie

mapa gminy dzwola-1

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Dzwola.