Rada Gminy

RADNI  GMINY   DZWOLA

kadencja 2014 – 2018

 

 1. Małek Kazimierz – Przewodniczący Rady
 2. Chwiejczak Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady
 3. Dyjach Krzysztof – Wiceprzewodniczący Rady
 4. Blacha Jan
 5. Małek Marek
 6. Prejs Marian
 7. Mróz Stanisław
 8. Kaproń Józef
 9. Rycerz Józef
 10. Paluch Tadeusz
 11. Bielak Jan
 12. Bączek Józef
 13. Góra Józef
 14. Liwak Ryszard
 15. Dyjach Józef

Rada Gminy Dzwola. w trakcie 2015 roku obradowała na 8 sesjach, podczas których podjęła 65 uchwały, ustanawiając prawo miejscowe jak również przepisy porządkowe. Dokonano zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Została uchwalona zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzwola – wyznaczony został obszar potencjalnej lokalizacji turbin wiatrowych. Uchwalono program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzwola na lata 2015 – 2019.