Wójt Gminy Dzwola

WÓJT GMINY DZWOLA – Stanisław Rożek

wojt

Kontakt:
tel. 15 875 22 23
tel./fax 15 875 22 15
kom. +48 883 819 016
e-mail: wojt.ugdzwola@mbnet.pl
Dzwola 168
23-304 Dzwola

Stanisław Rożek urodził się 10 kwietnia 1956 r. w Janowie Lubelskim. Po ukończeniu Technikum Elektrycznego w Biłgoraju, 1 czerwca 1977 r. rozpoczął pracę zawodową w Urzędzie Gminy w Dzwoli na stanowisku referenta podatkowego. Od roku 2005 do chwili wyboru na Wójta Gminy pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie na stanowisku głównego specjalisty ds. kontroli. W latach 1984 – 1988, 1994 – 1998 pełnił funkcję radnego w Radzie Gminy Dzwola. Przez dwie kadencje, w latach 1999 – 2006 reprezentował Gminę Dzwola w Radzie Powiatu janowskiego, pełniąc w okresie 1999 – 2000 funkcję V-ce Starosty. Od 1992 roku jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Zofiance Dolnej. Obecnie sprawuje funkcję Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dzwoli. Od 40 lat twórca wielu inicjatyw lokalnych. Stara się udowadniać, że można działać wspólnie i skutecznie z korzyścią dla mieszkańców Gminy, bez podziałów politycznych, i pokoleniowych. Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej a także Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli z zakresu finansów publicznych.