Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Dzwola 2018 rok

HARMONOGRAM ZBIÓRKI

ODPADÓW KOMUNALNYCH

 W 2018 ROKU NA TERENIE GMINY DZWOLA

 

Nazwa  miejscowości:
Data odbioru odpadów:
Odpady zmieszane (pojemniki)
oraz segregowane (worki):

1)  papier i tektura;

2)  szkło opakowaniowe białe i kolorowe;

3)  tworzywa sztuczne, w tym:
      opakowania wielomateriałowe;

4)  opakowania z metali.

Odpady biodegradowalne
1)    Krzemień Pierwszy
2)    Krzemień Drugi
22.01.2018 r.

22.02.2018 r.

21.03.2018 r.

18.04.2018 r.

17.05.2018 r.

13.06.2018 r.

12.07.2018 r.

16.08.2018 r.

13.09.2018 r.

10.10.2018 r.

14.11.2018 r.

13.12.2018 r.

30.01.2018 r.

15.02.2018 r.

29.03.2018 r.

30.04.2018 r.

25.05.2018 r.

21.06.2018 r.

16.07.2018 r.

23.08.2018 r.

20.09.2018 r.

17.10.2018 r.

21.11.2018 r.

20.12.2018 r.

3)    Branew Ordynacka
4)    Branew Szlachecka
5)    Branewka
6)    Branewka – Kolonia
7)    Kocudza Górna
8)    Zofianka Dolna
23.01.2018 r.

23.02.2018 r.

22.03.2018 r.

19.04.2018 r.

18.05.2018 r.

14.06.2018 r.

13.07.2018 r.

17.08.2018 r.

14.09.2018 r.

11.10.2018 r.

15.11.2018 r.

14.12.2018 r.

30.01.2018 r.

15.02.2018 r.

29.03.2018 r.

30.04.2018 r.

25.05.2018 r.

21.06.2018 r.

16.07.2018 r.

23.08.2018 r.

20.09.2018 r.

17.10.2018 r.

21.11.2018 r.

20.12.2018 r.

 

9)    Dzwola
10) Konstantów
11) Flis
24.01.2018 r.

26.02.2018 r.

23.03.2018 r.

20.04.2018 r.

21.05.2018 r.

15.06.2018 r.

17.07.2018 r.

20.08.2018 r.

18.09.2018 r.

12.10.2018 r.

16.11.2018 r.

17.12.2018 r.

30.01.2018 r.

15.02.2018 r.

29.03.2018 r.

30.04.2018 r.

25.05.2018 r.

21.06.2018 r.

16.07.2018 r.

23.08.2018 r.

20.09.2018 r.

17.10.2018 r.

21.11.2018 r.

20.12.2018 r.

 

12) Zdzisławice
13) Władysławów
14) Kapronie
15) Kocudza Trzecia
25.01.2018 r.

27.02.2018 r.

26.03.2018 r.

23.04.2018 r.

22.05.2018 r.

18.06.2018 r.

18.07.2018 r.

21.08.2018 r.

19.09.2018 r.

15.10.2018 r.

19.11.2018 r.

18.12.2018 r.

30.01.2018 r.

15.02.2018 r.

29.03.2018 r.

30.04.2018 r.

25.05.2018 r.

21.06.2018 r.

16.07.2018 r.

23.08.2018 r.

20.09.2018 r.

17.10.2018 r.

21.11.2018 r.

20.12.2018 r.

 

16) Kocudza Pierwsza
17) Kocudza Druga
26.01.2018 r.

28.02.2018 r.

27.03.2018 r.

24.04.2018 r.

23.05.2018 r.

19.06.2018 r.

19.07.2018 r.

22.08.2018 r.

20.09.2018 r.

16.10.2018 r.

20.11.2018 r.

19.12.2018 r.

30.01.2018 r.

15.02.2018 r.

29.03.2018 r.

30.04.2018 r.

25.05.2018 r.

21.06.2018 r.

16.07.2018 r.

23.08.2018 r.

20.09.2018 r.

17.10.2018 r.

21.11.2018 r.

20.12.2018 r.

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW odpadów elektrycznych, elektronicznych, odpadów budowlanych, rozbiórkowych.

Teren całej Gminy Dzwola

 

25.06.2018 r.

UWAGA:

Prosimy o oznaczenie pojemnika na zmieszane odpady numerem posesji. W dniu wywozu pojemniki oraz worki z frakcją suchą należy wystawić przed posesję do godziny 7:00. Brak wystawienia pojemników i worków skutkuje – brakiem odbioru zadeklarowanych odpadów.