Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Dzwola 2017 rok

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW

ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH / FRAKCJA SUCHA / w 2017 ROKU

Zabudowa jednorodzinna

Lp. Nazwa miejscowości Data odbioru odpadów Frakcja zmieszana Frakcja sucha Zbiórka wielkogabarytów, odpadów elektrycznych, elektronicznych, odpadów budowlanych, rozbiórkowych.

 

1. Branew Ordynacka,

Branew Szlachecka,

Branewka,

Branewka-Kolonia,

Kocudza Górna,

 

04.01.2017

03.02.2017

03.03.2017

05.04.2017

05.05.2017

05.06.2017

05.07.2017

03.08.2017

05.09.2017

04.10.2017

06.11.2017

05.12.2017

Tak Tak 30.05.2017
2. Dzwola,

Konstantów,

05.01.2017

06.02.2017

06.03.2017

06.04.2017

08.05.2017

06.06.2017

06.07.2017

04.08.2017

06.09.2017

05.10.2017

07.11.2017

06.12.2017

Tak Tak 30.05.2017
3. Zofianka Dolna,

Krzemień Pierwszy,

02.01.2017

01.02.2017

01.03.2017

03.04.2017

02.05.2017

01.06.2017

03.07.2017

01.08.2017

01.09.2017

02.10.2017

02.11.2017

01.12.2017

Tak Tak 30.05.2017
4. Krzemień Drugi,

Flisy,

03.01.2017

02.02.2017

02.03.2017

04.04.2017

04.05.2017

02.06.2017

04.07.2017

02.08.2017

04.09.2017

03.10.2017

03.11.2017

04.12.2017

Tak Tak 30.05.2017
5. Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga 10.01.2017

08.02.2017

08.03.2017

10.04.2017

10.05.2017

08.06.2017

10.07.2017

08.08.2017

08.09.2017

09.10.2017

09.11.2017

08.12.2017

Tak Tak 30.05.2017
6. Kocudza Trzecia, Zdzisławice,

Kapronie, Władysławów,

09.01.2017

07.02.2017

07.03.2017

07.04.2017

09.05.2017

07.06.2017

07.07.2017

07.08.2017

07.09.2017

06.10.2017

08.11.2017

07.12.2017

Tak Tak 30.05.2017

Uwaga:

               Prosimy o oznaczenie pojemnika na zmieszane odpady numerem posesji. W dniu wywozu pojemniki oraz worki z frakcją suchą należy wystawić przed posesję do godziny 7.00. Brak wystawienia pojemników i worków skutkuje brakiem odbioru zadeklarowanych odpadów.