Informacja o składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Dzwoli

Gminna Komisja Wyborcza w Dzwoli podaje do publicznej wiadomości informację o swoim składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach.

 

Informacja