Informacja o terminie opłaty za odpady za III kwartał 2017 r.

segregacja

Informacja Wójta Gminy Dzwola o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2017 roku.

 

Informacja odpady