INFORMACJA w sprawie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

indeks

Informuje się mieszkańców gminy Dzwola, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla gminy Dzwola znajduje się przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48, 23-300 Janów Lubelski.

 

PSZOK świadczy usługi od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 16.00, w soboty od 8.00 do 12.00 i jest obsługiwany jest przez Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej
i Mieszkaniowej  Sp. z o.o.

            Szczegółowe zasady funkcjonowania i sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), stanowi załącznik do uchwały
Nr XXVIII/203/2018 Rady Gminy Dzwola z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), tj. Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w załączeniu).

            W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK, właściciel nieruchomości może zgłosić osobiście lub jego pełnomocnik do Urzędu Gminy, Dzwola 168, 23-304 Dzwola, telefoniczne pod nr tel. 15 8722 215, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: ugdzwola@mbnet.pl w terminie 3 dni od daty zaistnienia ww. zdarzenia.

            Szczegółowe informacje odnośnie funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. tel. (15) 87 21 282 oraz w Urzędzie Gminy Dzwola, pod numerem telefonu (15) 87 52 215.

 

                                                                                              Wójt Gminy Dzwola

                                                                                              /-/ Stanisław Rożek

 

Sporządziła: R. Flis

regulamin PSZOK