Kontakt

URZĄD GMINY DZWOLA

TEL./FAX: 15 875 22 15

e-mail: ugdzwola@mbnet.pl


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZWOLI

TEL./FAX: 15 875 25 33

e-mail: opsdzwola@wp.pl


ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W DZWOLI

TEL. 15 875 25 67

e-mail: zosdzwola@op.pl