Aktualności

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Dolnej i mieszkańców Kocudzy Trzeciej, którzy wykonali prace remontowe i ofiarowali przedmioty codziennego użytku do prowadzenia gospodarstwa domowego na rzecz mieszkańca  naszej Gminy.

 

Czytaj więcej

Nie bądźmy obojętni na drugiego człowieka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli  apeluje o szczególną wrażliwość społeczeństwa na los ludzi nie radzących sobie z problemami życia dnia codziennego. Nie bądźmy obojętni …

 

Czytaj więcej

Projekt – kursy, szkolenia, staże, wsparcie finansowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli przygotowuje się do sporządzenia i złożenia wniosku o dofinansowanie (projektu konkursowego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, w działaniu 11.1 Aktywne włączenie.

Czytaj więcej

Ferie dla dzieci - dofinansowanie z KRUS

Kolonie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2003 r.,   których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z OPS w Dzwoli w terminie do 11.01.2019r.

Czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje także tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

 

Czytaj więcej

Do góry