Aktualności

dscf0131

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących z terenu Gminy Dzwola

OPS w Dzwoli informuje mieszkańców Gminy, że rusza Nowy Podprogram dla osób  potrzebujących pomocy  w ramach  programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej

Przechwytywanie 2

Dochód z gospodarstwa rolnego za 2016 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje rolników ubiegających się o świadczenia rodzinne i wychowawcze "500+", że w dniu 22 września 2017 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.  

Czytaj więcej


Przechwytywanie

Kampania społeczno-edukacyjna "Wielka Moc"

Kampania społeczno-edukacyjna „Wielka Moc” ma na celu zwrócenie uwagi na budowanie bezpiecznej więzi rodzic-dziecko. Więź z rodzicem to relacja dwustronna, która ma wpływ na zachowanie dziecka w ciągu całego życia.

 

Czytaj więcej


stypend

Pomoc materialna dla uczniów

Wnioski o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 

Czytaj więcej


DSC_0100

„Energetyczny tornister ” w Gminie Dzwola

Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami. Nadchodzi czas kompletowania wyprawki szkolnej. Szczególnie rodzice pierwszoklasistów pragną, aby ich dzieciom w plecakach nie zabrakło przyborów niezbędnych na tym etapie nauki.

 

Czytaj więcej

Do góry