Aktualności

Przechwytywanie

Pomoc żywnościowa

Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Dzwoli informuje mieszkańców Gminy Dzwola, że rusza Nowy Podprogram 2018  dla osób  potrzebujących pomocy w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej


Stowarzyszenie MZ Dzwolskiej 001

Wyróżnienie dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Dzwolskiej

W dniach 4-5 października 2018 roku odbyło się „Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018” zorganizowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Czytaj więcej


Przechwytywanie

Pomoc żywnościowa – Podprogram 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli uprzejmie informuje, że rozpoczął się Podprogram 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Czytaj więcej


inf

Świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

 

 

Czytaj więcej


stypend

Pomoc materialna dla uczniów

Wnioski o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 

Czytaj więcej


Do góry