Aktualności

Przechwytywanie

Wydawanie produktów żywnościowych

Informujemy mieszkańców Gminy Dzwola, że w dniach 6-8 grudnia bieżącego roku  w godzinach od 900  do 1400 w  budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej będą wydawane produkty żywnościowe z Programu Pomocy Żywnościowej na 2017 rok.

Czytaj więcej

zima

Nie bądźmy obojętni na drugiego człowieka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli  apeluje o szczególną wrażliwość społeczeństwa na los ludzi nie radzących sobie z problemami życia dnia codziennego. Nie bądźmy obojętni …

 

Czytaj więcej

dscf0131

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących z terenu Gminy Dzwola

OPS w Dzwoli informuje mieszkańców Gminy, że nadal trwa Podprogram dla osób  potrzebujących pomocy  w ramach  programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej

Przechwytywanie 2

Dochód z gospodarstwa rolnego za 2016 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje rolników ubiegających się o świadczenia rodzinne i wychowawcze "500+", że w dniu 22 września 2017 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.  

Czytaj więcej


Przechwytywanie

Kampania społeczno-edukacyjna "Wielka Moc"

Kampania społeczno-edukacyjna „Wielka Moc” ma na celu zwrócenie uwagi na budowanie bezpiecznej więzi rodzic-dziecko. Więź z rodzicem to relacja dwustronna, która ma wpływ na zachowanie dziecka w ciągu całego życia.

 

Czytaj więcej


Do góry