Budżet OPS

BUDZET OPS
Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli w 2016 roku jest stosunkowo większy niż w latach poprzednich ze względu na realizację przez OPS w Dzwoli Rządowego Programu Rodzina 500 plus.