Kadra OPS

Pracownicy

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli

 

Ewa Bielak

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli
tel. 15 875 25 33
e-mail: opsdzwola@wp.pl

 

Renata Małek

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

 

Barbara Jakubiec

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

 

Olga Rożek

Referent ds. świadczeń wychowawczych

 

Justyna Tomecka

Inspektor ds. świadczeń socjalnych
Pracownik socjalny

 

Marta Stolarz

Pracownik socjalny

 

Renata Bielak

Pracownik socjalny

 

Stanisław Białek

Pracownik socjalny

 

Bożena Dziuba

Asystent rodziny