Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie to jednorazowe, albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wspólnie zamieszkujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Formy przemocy w rodzinie:

  • fizyczna – każde zachowanie, które ma na celu zadanie bólu fizycznego, np.: bicie, kopanie, duszenie, policzkowanie, wykręcanie rąk, pozbawienie jedzenia, picia, snu;
  • psychiczna – każde zachowanie, którego celem jest zmniejszenie poczucia własnej wartości, wzbudzenie w ofierze strachu oraz pozbawienie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem, np.: zastraszanie, wyśmiewanie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, izolowanie od rodziny i przyjaciół;
  • seksualna – każde zachowanie mające na celu zmuszanie ofiary do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych, np.: wymuszanie pożycia seksualnego lub niechcianych zachowań seksualnych;
  • ekonomiczna – każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy, np.: zmuszanie do oddawania zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych.

Masz prawo szukać pomocy, bo:

  • nikt nie zasługuje na bicie czy poniżanie,

  • nic nie usprawiedliwia zachowań sprawcy!

INFORMACJA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMACJA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

W zakładce PLIKI DO POBRANIA dostępna jest:

– ustawa o przeciwdziałaniu przemocy.