Oświata

W Gminie Dzwola zadania oświatowe realizowane są w czterech szkołach, wyposażonych w sale komputerowe, biblioteki szkolne, sale gimnastyczne, stołówki i świetlice

2016 - 2017-thumbnail

 

Prezentacja programu PowerPoint

 

 

Prezentacja programu PowerPoint