Aktualności

Więcej o: Skrócony czas pracy

Skrócony czas pracy

Uprzejmie informujemy oraz podajemy do wiadomości zarówno interesantom jak i pracownikom, iż w dniu 19.04.2019 r. obowiązuje skrócony czas pracy pracowników Urzędu Gminy Dzwola oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli.

Urząd gminy i Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonować będą w dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek) od godziny 7.30 do godziny 12.00. 

Więcej „Skrócony czas pracy”

Więcej o: Wydawanie produktów żywnościowych

Wydawanie produktów żywnościowych

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej oraz OPS w Dzwoli informują mieszkańców Gminy Dzwola, że w dniach 15-16 kwietnia 2019 r. w godzinach od 9 do 14 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej będą wydawane produkty żywnościowe w ramach POPŻ 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Więcej „Wydawanie produktów żywnościowych”

Więcej o: Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej w 2019 roku

Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej w 2019 roku

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy,
uprzejmie przypominam, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268, z późn. zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce.

Więcej „Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej w 2019 roku”

Więcej o: W trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

W trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

Na terenie powiatu janowskiego w okresie wiosennym prowadzone będą działania, których głównym celem będzie promowanie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Podejmowane działania będą zmierzać do podniesienie świadomości kierujących pojazdami silnikowymi i przypominanie im, że piesi jak i rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego.

Więcej „W trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów”

Więcej o: Rozbudowa drogi krajowej 74 – informacje ze spotkania

Rozbudowa drogi krajowej 74 – informacje ze spotkania

Wójt Gminy Dzwola informuje Mieszkańców gminy Dzwola, iż w dniu 29 marca 2019 r. w związku z planowanym projektem rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213+106 do km 224+948 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim odbyło się spotkanie dotyczące przebiegu przedmiotowej drogi.

 

Więcej „Rozbudowa drogi krajowej 74 – informacje ze spotkania”