Aktualności

Więcej o: Budżet na 2019 rok przyjęty jednogłośnie

Budżet na 2019 rok przyjęty jednogłośnie

Na III Sesji Rady Gminy Dzwola, która odbyła się dnia 28 grudnia 2018 roku radni gminy Dzwola przyjęli budżet gminy Dzwola na 2019 rok. W budżecie gminy zaplanowane są dochody na poziomie 24 050 353,68 złotych a wydatki na poziomie 23 069 824,68 złotych. Planowana nadwyżka w kwocie 980 529,00 złotych przeznaczona zostanie na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

 

Więcej „Budżet na 2019 rok przyjęty jednogłośnie”

Więcej o: HARMONOGRAM – zbiórki odpadów komunalnych 2019 r.

HARMONOGRAM – zbiórki odpadów komunalnych 2019 r.

Informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dzwola, iż w roku 2019 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzwola będzie realizował wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z O.O. w Biłgoraju 23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13.

 

Więcej „HARMONOGRAM – zbiórki odpadów komunalnych 2019 r.”

Więcej o: Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje także tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

 

Więcej „Karta Dużej Rodziny”

Więcej o: NOWE ZMIANY – ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

NOWE ZMIANY – ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Od 1 stycznia 2019 roku będą obowiązywać nowe stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, o który mogą ubiegać się rolnicy. Zwrot dla wszystkich rolników będzie wyższy, a dodatkowo skorzystają hodowcy bydła. Potrzebne są do tego faktury VAT, które potwierdzają wydatki. 31 stycznia jest ostatnim dniem, kiedy można kupić paliwo i faktura będzie mogła zostać dołączona do wniosku składanego w lutym.

 

Więcej „NOWE ZMIANY – ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO”

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Więcej „Ogłoszenie”

Więcej o: Odbiór prac budowlanych przy przebudowie mostu na rzece Branew w ciągu drogi powiatowej nr 2823L w miejscowości Krzemień Drugi w części tzw. „Górki”.

Odbiór prac budowlanych przy przebudowie mostu na rzece Branew w ciągu drogi powiatowej nr 2823L w miejscowości Krzemień Drugi w części tzw. „Górki”.

W związku z zakończeniem prac budowlanych na zadaniu „Przebudowa mostu nad rzeką Branew w miejscowości Krzemień Drugi w ciągu drogi powiatowej nr 2823L Krzemień Drugi – Flisy”. W dniu 20.12.2018 roku dokonano komisyjnego odbioru mostu i przekazania do użytkowania.

Więcej „Odbiór prac budowlanych przy przebudowie mostu na rzece Branew w ciągu drogi powiatowej nr 2823L w miejscowości Krzemień Drugi w części tzw. „Górki”.”

Więcej o: Zawiadomienie – Wybory Sołtysów

Zawiadomienie – Wybory Sołtysów

Na podstawie § 12 Statutów sołectw: Branew, Branewka, Branewka – Kolonia, Krzemień  Pierwszy, Krzemień Drugi, Flisy, Zofianka Dolna, Konstantów, Dzwola, Kocudza Górna, Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Zdzisławice, Kapronie, Władysławów, wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza wójt, określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego, podczas którego mają być dokonane wybory.

 

Więcej „Zawiadomienie – Wybory Sołtysów”