Aktualności

Więcej o: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

W związku z obowiązkiem zapewnienia trwałości projektu pn: ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego” współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim ogłasza nabór na listę rezerwową projektu.

Więcej „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

Więcej o: Obwieszczenie PKW

Obwieszczenie PKW

Wójt Gminy Dzwola podaje do publicznej wiadomości: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

 

Więcej „Obwieszczenie PKW”

Więcej o: Informacja o warunkach i terminach składania wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja o warunkach i terminach składania wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Rada Gminy Dzwola w dniu 28 grudnia 2018 r. na III sesji Rady podjęła Uchwałę Nr III/20/2018 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. Wydatki budżetu Gminy Dzwola z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane w kwocie: 18 000,00 zł.

Więcej „Informacja o warunkach i terminach składania wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”

Więcej o: 60 tys. zł. na restrukturyzację małych gospodarstw

60 tys. zł. na restrukturyzację małych gospodarstw

Wójt Gminy Dzwola zaprasza na spotkanie informacyjne dla rolników 12 marca 2019 r. godz. 9.00 – budynek Urzędu Gminy Dzwola – sala narad, temat szkolenia: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – 60 tyś. na zakup: ziemi, maszyn rolniczych, modernizację budynków gospodarczych.

 

 

Więcej „60 tys. zł. na restrukturyzację małych gospodarstw”