Aktualności

Więcej o: Wójt z przedstawicielami GDDKiA –  planują inwestycje

Wójt z przedstawicielami GDDKiA – planują inwestycje

Z inicjatywy Posła na Sejm RP Pan Jerzego Bieleckiego, w dniu 6 marca 2017 roku w Urzędzie Gminy Dzwola odbyło się spotkanie Wójta Gminy Dzwola Stanisława Rożka z Panem Markiem Żmijanem – Zastępcą Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie. W spotkaniu roboczym uczestniczyli również Kierownicy Wydziałów Oddziału w Lublinie oraz przedstawiciele mieszkańców

Więcej „Wójt z przedstawicielami GDDKiA – planują inwestycje”

Więcej o: Częściowe umorzenie opłat za odrolnienie

Częściowe umorzenie opłat za odrolnienie

W nawiązaniu do artykułów zamieszczonych: w kwartalniku gminy Dzwola – „Źródło” nr 5 oraz na stronie internetowej Aktualności Gminy Dzwola z dnia 5 stycznia 2017 roku informujemy, że w wyniku pojętych działań Marszałek Województwa Lubelskiego po ponownym rozpatrzeniu sprawy      o umorzenie opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej w Krzemieniu Pierwszym, decyzją RŚ.7153.28.2016.AGG

Więcej „Częściowe umorzenie opłat za odrolnienie”