Aktualności

Więcej o: Odwodnienie budynku Ośrodka Zdrowia w Kocudzy Trzeciej

Odwodnienie budynku Ośrodka Zdrowia w Kocudzy Trzeciej

Zdarzało się, że wysoki poziom wód gruntowych powodował podtopienie i trzeba było usuwać wodę z pomieszczeń piwnic budynku. W 2016 roku został opracowany projekt techniczny na to zadanie. Z powodu niewystarczających środków zabezpieczonych w budżecie Gminy i niekorzystnej pory na wykonywanie tego typu prac /późna jesień/ zadanie zostało przesunięte na 2017 rok.

Więcej „Odwodnienie budynku Ośrodka Zdrowia w Kocudzy Trzeciej”

Więcej o: Budowa zajezdni Autobusowej Etap II

Budowa zajezdni Autobusowej Etap II

Informujemy, że w dniu 30.03.2017 roku została podpisana umowa na roboty budowlane etap II na zamówienie nr ZP.271.Zc.14.2017 zadania pod nazwą „Budowa zajezdni autobusowej w miejscowości Krzemień Pierwszy, Gmina Dzwola, na działkach 1512,1515,1518/1,1521/3, Etap II”. Do wykonania zadania została wybrana Firma Produkcyjno Usługowa „BUD-BRUK” Mirosław Małek, Dzwola.

Więcej „Budowa zajezdni Autobusowej Etap II”