Aktualności

Więcej o: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Dnia 29 kwietnia w Zespole Szkół w Kocudzy janowscy policjanci przeprowadzili Powiatowy Finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

W Turnieju wzięło udział 7 szkół podstawowych oraz 6 szkół gimnazjalnych
z terenu powiatu. Pod czujnym okiem policjantów z ruchu drogowego każdy uczestnik miał za zadanie rozwiązać test, pokonać rowerem tor przeszkód oraz przejechać po wylosowanej trasie w miasteczku ruchu drogowego.

Więcej „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.”

Więcej o: Nowe władze OSP w Gminie Dzwola

Nowe władze OSP w Gminie Dzwola

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dzwoli odbyło się 24 maja 2016 r. w remizie OSP w Konstantowie. Zebranie prowadził druh Leszek Dycha. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Dzwoli druh Stanisław Rożek.
Na zebraniu dokonano wyboru nowych władz Zarządu Gminnego, który na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

Więcej „Nowe władze OSP w Gminie Dzwola”

Informacja OZE

Wójt Gminy Dzwola informuje, że w dniach od 16.05.2016r. do 31.05.2016r. będą podpisywane umowy użyczenia nieruchomości oraz zbierane deklaracje – właścicieli lub użytkowników budynków mieszkalnych, gospodarczych mieszkańców Gminy Dzwola do udziału w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 o nazwie ,,Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w następującym zakresie:

Więcej „Informacja OZE”