Aktualności

Więcej o: Spotkanie profilaktyczne w atmosferze Świąt Bożego Narodzenia

Spotkanie profilaktyczne w atmosferze Świąt Bożego Narodzenia

W dniu 29 grudnia 2016 r., w remizie OSP w Dzwoli Panie ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Dzwolskiej zorganizowały spotkanie profilaktyczne pod hasłem „Prawdy i mity o alkoholu i narkotykach”. W spotkaniu uczestniczyły dzieci, młodzież i dorośli. Gościem specjalnym spotkania był Wójt Gminy Dzwola Pan Stanisław Rożek.

Więcej „Spotkanie profilaktyczne w atmosferze Świąt Bożego Narodzenia”

Więcej o: Ferie dofinansowane z KRUS

Ferie dofinansowane z KRUS

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras dysponuje wolnymi miejscami na turnusy zimowe dla dzieci w wieku do lat 16, których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Termin turnusu: 20.01.2017r. – 29.01.2017r.;    Koszt: 200,00 zł Więcej „Ferie dofinansowane z KRUS”

Więcej o: INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek informuje Mieszkańców Gminy Dzwola, iż w dniu 17 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 1530 odbędzie się spotkanie w sprawie zagospodarowania / zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości  Dzwola, będących własnością Gminy Dzwola. Miejsce spotkania: Urząd Gminy Dzwola – sala narad.

 

Więcej „INFORMACJA”

Więcej o: Konkurs „Organizacja Pozarządowa Roku 2016”

Konkurs „Organizacja Pozarządowa Roku 2016”

Wojewoda Lubelski ogłosił konkurs: „Organizacja Pozarządowa Roku 2016”, skierowany do organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego. Celem konkursu jest: wyróżnienie organizacji pozarządowych, które przez swoje działania aktywizują i integrują środowisko lokalne, kształtują zasady współżycia społecznego oraz poprawiają jakość życia

 

Więcej „Konkurs „Organizacja Pozarządowa Roku 2016””

Więcej o: LGD – nabór wniosków

LGD – nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 – 2020.

 

Więcej „LGD – nabór wniosków”