Aktualności

Więcej o: Realizacja programu „Rodzina 500+”

Realizacja programu „Rodzina 500+”

W ciągu pięciu pierwszych miesięcy funkcjonowania programu „Rodzina 500 +” rodzice i opiekunowie złożyli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli 514  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z czego 15 wpłynęło drogą elektroniczną. Do 31 sierpnia 2016r. wydano 495 decyzji w sprawach dot. realizacji programu.

 

Więcej „Realizacja programu „Rodzina 500+””

Więcej o: Nie bądźmy obojętni

Nie bądźmy obojętni

Kiedy na dworze panują niskie temperatury wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku. Ale nie tylko. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu.

Więcej „Nie bądźmy obojętni”

Zapraszamy do udziału w projekcie: „Start w przyszłość”

Centrum Edukacji AC-Expert informuje, że realizuje projekt pn. „RE: start w przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, mający na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia 144 osób młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, nie uczestniczących w kształceniu ani szkoleniu, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędach pracy, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.