Aktualności

Więcej o: Przebudowa drogi powiatowej nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga w zakresie parkingu

Przebudowa drogi powiatowej nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga w zakresie parkingu

W dniu 16.06.2016 roku zostały zakończone prace odbiorowe na zadaniu „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga w zakresie parkingu do dziesięciu miejsc parkingowych w miejscowości Kocudza Pierwsza od km 5+159,50 do km 5+222,00.

Więcej „Przebudowa drogi powiatowej nr 2825L Dzwola – Kocudza Druga w zakresie parkingu”

Więcej o: „Bądź aktywny i wróć do pracy!”

„Bądź aktywny i wróć do pracy!”

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, a także dla osób prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przel. chcących odejść z rolnictwa.

Więcej „„Bądź aktywny i wróć do pracy!””

Więcej o: Informacja dla osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób niepełnosprawnych

PCPR w Janowie Lubelskim zaprasza do składania wniosków do  programu „Aktywny Samorząd” w 2016 roku. W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie do: oprzyrządowania do samochodu, uzyskania prawa jazdy kategorii B, zakupu komputerów, naprawy wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zakupu protezy kończyny.

Więcej „Informacja dla osób niepełnosprawnych”

Więcej o: Lubelski piknik z okazji szczytu NATO

Lubelski piknik z okazji szczytu NATO

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik zapraszają mieszkańców województwa lubelskiego na „Ogólnopolskie Dni NATO – Lublin razem z NATO”.

8 lipca 2016 r. – zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W dniu 8 lipca 2016 r. na terenie Gminy Dzwola zostanie przeprowadzana obwoźna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, do których zaliczamy m.in.: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, baterie, zużyte akumulatory, odpady budowlanerozbiórkowe, metal, zużyty sprzęt elektrycznyelektroniczny.

Więcej „8 lipca 2016 r. – zbiórka odpadów wielkogabarytowych”

Rada oceniła wykonanie budżetu i udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Dzwola

W dniu 24 czerwca 2016 r. z udziałem 15 radnych odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Dzwola, na której Wójt Gminy Dzwola przedłożył sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzwola za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Dzwola.

Więcej „Rada oceniła wykonanie budżetu i udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Dzwola”