Obwieszczenia

 

sports figure icon character set in different positions

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZWOLA

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Dzwola w 2017 roku w ramach Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi

  Zadania z zakresu.Upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dzwola.

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Uchwały XVII/125/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku i Uchwały XVIII/137/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rady Gminy Dzwola w sprawie Programu Współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Wójt Gminy Dzwola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wzorami ofert.

 

 

https://mc.gov.pl/files/styles/width190/public/konsultacje.jpg?itok=0WSNbOeb

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dzwola

 

z dnia  6  października   2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Dzwola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem  konsultacji  dostępna stronie na BIP Urzędu Gminy Dzwola.  https://image.freepik.com/darmowe-ikony/powi%C4%99kszenia-lub-interfejs-wyszukiwania-symbol-narz%C4%99dzie-lupa_318-61145.jpg

 

Do góry