Pracownicy

Pracownicy Urzędu Gminy Dzwola
IMIĘ I NAZWISKO Stanowisko pracy: Dane kontaktowe:
Wiesław Dyjach Wójt tel. 15 875 22 23, 661 159 445

e-mail: wojt.ugdzwola@mbnet.pl

lokal: 16

Jadwiga Flis Sekretarz tel. 15 875 22 15 w. 21

e-mail: sekretarz@dzwola.eu

lokal: 16

Aneta Gilas Skarbnik tel. 15 875 22 15 w. 19

e-mail: skarbnik@dzwola.eu

lokal: 11

Ewa Grzywna Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. 15 875 22 15 w. 14

e-mail: usc@dzwola.eu

lokal: 1

Justyna Grzywna  

Referat Finansowy

Kierownik referatu

– stanowisko ds. finansowych

tel. 15 875 22 15 w. 15

e-mail: finanse@dzwola.eu

lokal: 12

Ewelina Tęcza-Gzik Główny specjalista ds. księgowości

 

tel. 15 875 22 15 w. 16

lokal: 19

Agnieszka Świś Inspektor ds. płac i podatku Vat tel. 15 875 22 15 w. 15

e-mail: finanse@dzwola.eu

lokal: 12

Teresa Jargiło Inspektor ds. obsługi kasy tel. 15 87520 06, 15 875 22 15 w. 23

lokal: 14

Elżbieta Małek Inspektor ds. księgowości podatkowej tel. 15 87520 06, 15 875 22 15 w. 13

e-mail: podatki@dzwola.eu

lokal: 15

Maria Robak Inspektor ds. wymiaru podatku
Ewelina Piech Podinspektor  ds. podatków i opłat lokalnych
Irena Rożek Referat Administracyjny Inspektor ds. rozwiązywania problemów społecznych  i działalności gospodarczej tel. 15 875 22 15 w. 24

e-mail: dzialalnoscgospodarcza@dzwola.eu

lokal: 5

Beata Szuba Podinspektor ds. organizacyjnych tel. 15 875 22 15 w. 11

e-mail: sekretariat@dzwola.eu

lokal: 16

Maria Kłyza Inspektor ds. ewidencji ludności i rolnictwa tel. 15 875 22 15 w. 18

e-mail: sekretariat@dzwola.eu

lokal: 23

Milena Bielecka Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i kadr tel. 15 875 22 15 w. 18

e-mail: kadry@dzwola.eu

lokal: 23

Mirosława Bielak sprzątaczka tel. 15 875 22 15
Henryk Podpora Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej
Kierownik referatu

– stanowisko ds. Gospodarki komunalnej
i Zarządzania kryzysowego

tel. 15 875 22 15 w. 12

e-mail: komunalne@dzwola.eu

lokal: 22

Tomasz Świś Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych tel. 15 875 22 15 w. 12

e-mail: inwestycje@dzwola.eu

lokal: 22

Andrzej Bielak Inspektor ds. drogownictwa i zaopatrzenia
w wodę
tel. 15 875 22 15 w. 17

e-mail: drogownictwo@dzwola.eu

lokal: 17

Wojciech Król Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej

 

tel. 15 875 22 15 w. 17

e-mail: gospodarkaprzestrzenna@dzwola.eu

lokal: 17

Renata Flis Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami tel. 15 875 22 15 w. 13

e-mail: ochronasrodowiska@dzwola.eu

lokal: 15

Krystyna Bąk Referat

Oświaty

i Wychowania

Kierownik referatu

– stanowisko ds. sprawozdawczości i płac

 

tel. 15 875 25 67

e-mail: zosdzwola@op.pl

lokal: 13

Bożena Nieściór Główny specjalista ds. księgowości oświatowej
Krystyna Sosnówka Inspektor ds. finansowych i podatku Vat
Stanisław Dyjach Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej tel. 15 875 22 15, lokal: 6