Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie Wójta Gminy Dzwola o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dzwola.