Więcej o: Konkursu na Palmę Wielkanocną

Konkursu na Palmę Wielkanocną

Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury ogłosiła Konkursu na Palmę Wielkanocną, którego celem jest  popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz okresem wielkanocnym. Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie GBPiOK w Kocudzy Drugiej 59, do dnia 21.03.2018 r. (środa) w godz. od 800 do 19 00.

Więcej “Konkursu na Palmę Wielkanocną”

Więcej o: Informacja Dyrektora  Delegatury KBW w Lublinie – liczba urzędników wyborczych i zasady zgłaszania kandydatów

Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Lublinie – liczba urzędników wyborczych i zasady zgłaszania kandydatów

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję przednika wyborczego.

 

Więcej “Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Lublinie – liczba urzędników wyborczych i zasady zgłaszania kandydatów”

Więcej o: Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Wojewoda Lubelski podaje do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim. Niniejsze Obwieszczenie również podane do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na obszarze Gminy Dzwola na tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach.

Więcej “Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego”