Więcej o: Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Wójt Gminy Dzwola zaprasza zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Dzwola w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzwola na rok 2018.

 

Więcej “Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi”