Więcej o: Ogłoszenie o ustaleniu w Gminie Dzwola taryfy – cen i stawek opłat  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Ogłoszenie o ustaleniu w Gminie Dzwola taryfy – cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Wójt Gminy Dzwola informuje, że w związku z nowelizacją przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne,

 

Więcej “Ogłoszenie o ustaleniu w Gminie Dzwola taryfy – cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”