Więcej o: Uchwała o nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy nieważna.

Uchwała o nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy nieważna.

W dniu 20 czerwca br. Rada Gminy Dzwola nie udzieliła Wójtowi Gminy Dzwola absolutorium. Stanowisko Rady Gminy było na tyle zaskakujące, gdyż Radni wcześniej, w oparciu o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie i stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzwola przyjęli

Więcej “Uchwała o nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy nieważna.”

Więcej o: „Przebudowa drogi gminnej nr 109009L Kocudza Górna wieś – granica Gminy Goraj od km 0+000 do km 0+990”.

„Przebudowa drogi gminnej nr 109009L Kocudza Górna wieś – granica Gminy Goraj od km 0+000 do km 0+990”.

W dniu 3 sierpnia 2018 roku Wójt Gminy Dzwola Stanisław Rożek podpisał z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Panią Marię Zatorską umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109009L Kocudza Górna wieś – granica Gminy Goraj od km 0+000 do km 0+990”.

Więcej “„Przebudowa drogi gminnej nr 109009L Kocudza Górna wieś – granica Gminy Goraj od km 0+000 do km 0+990”.”