Więcej o: Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych.

Więcej “Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa”

Więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25 Burze z gradem / 2

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25 Burze z gradem / 2

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 2
Obszar województwo lubelskie powiat janowski
Ważność od godz. 15:00 dnia 14.08.2018 do godz. 24:00 dnia 14.08.2018
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 35 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

 

Więcej “Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25 Burze z gradem / 2”

Więcej o: Uchwała o nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy nieważna.

Uchwała o nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy nieważna.

W dniu 20 czerwca br. Rada Gminy Dzwola nie udzieliła Wójtowi Gminy Dzwola absolutorium. Stanowisko Rady Gminy było na tyle zaskakujące, gdyż Radni wcześniej, w oparciu o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie i stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzwola przyjęli

Więcej “Uchwała o nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy nieważna.”

Więcej o: „Przebudowa drogi gminnej nr 109009L Kocudza Górna wieś – granica Gminy Goraj od km 0+000 do km 0+990”.

„Przebudowa drogi gminnej nr 109009L Kocudza Górna wieś – granica Gminy Goraj od km 0+000 do km 0+990”.

W dniu 3 sierpnia 2018 roku Wójt Gminy Dzwola Stanisław Rożek podpisał z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Panią Marię Zatorską umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109009L Kocudza Górna wieś – granica Gminy Goraj od km 0+000 do km 0+990”.

Więcej “„Przebudowa drogi gminnej nr 109009L Kocudza Górna wieś – granica Gminy Goraj od km 0+000 do km 0+990”.”