Więcej o: Zakończono budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Krzemień Pierwszy cz. 2, Krzemień Drugi, Zofianka Dolna i Flisy.

Zakończono budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Krzemień Pierwszy cz. 2, Krzemień Drugi, Zofianka Dolna i Flisy.

W dniu 31.10.2018 roku zostały ukończone prace budowlano montażowe przy budowie wodociągu w miejscowości Krzemień Pierwszy cz. 2, Krzemień Drugi, Zofianka Dolna i Flisy. W dniu 08.11.2018 roku dokonano komisyjnego odbioru robót.

Więcej “Zakończono budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Krzemień Pierwszy cz. 2, Krzemień Drugi, Zofianka Dolna i Flisy.”

Więcej o: „Przebudowa drogi gminnej nr 109009L Kocudza Górna wieś – granica Gminy Goraj od km 0+000 do km 0+990”.

„Przebudowa drogi gminnej nr 109009L Kocudza Górna wieś – granica Gminy Goraj od km 0+000 do km 0+990”.

W dniu 31 października  2018 roku zakończono prace budowlane na zadaniu  „Przebudowa drogi gminnej nr 109009L Kocudza Górna wieś – granica Gminy Goraj od km 0+000 do km 0+990”. Zakres inwestycji oprócz przebudowy nawierzchni asfaltowej obejmował także budowę zatoki autobusowej wraz z przystankiem. W dniu 09.11.2018 roku dokonano komisyjnego odbioru robót i przekazania do użytkowania.

Więcej “„Przebudowa drogi gminnej nr 109009L Kocudza Górna wieś – granica Gminy Goraj od km 0+000 do km 0+990”.”