Więcej o: Odbiór prac budowlanych przy przebudowie mostu na rzece Branew w ciągu drogi powiatowej nr 2823L w miejscowości Krzemień Drugi w części tzw. „Górki”.

Odbiór prac budowlanych przy przebudowie mostu na rzece Branew w ciągu drogi powiatowej nr 2823L w miejscowości Krzemień Drugi w części tzw. „Górki”.

W związku z zakończeniem prac budowlanych na zadaniu „Przebudowa mostu nad rzeką Branew w miejscowości Krzemień Drugi w ciągu drogi powiatowej nr 2823L Krzemień Drugi – Flisy”. W dniu 20.12.2018 roku dokonano komisyjnego odbioru mostu i przekazania do użytkowania.

Więcej “Odbiór prac budowlanych przy przebudowie mostu na rzece Branew w ciągu drogi powiatowej nr 2823L w miejscowości Krzemień Drugi w części tzw. „Górki”.”

Więcej o: Zawiadomienie – Wybory Sołtysów

Zawiadomienie – Wybory Sołtysów

Na podstawie § 12 Statutów sołectw: Branew, Branewka, Branewka – Kolonia, Krzemień  Pierwszy, Krzemień Drugi, Flisy, Zofianka Dolna, Konstantów, Dzwola, Kocudza Górna, Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Zdzisławice, Kapronie, Władysławów, wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza wójt, określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego, podczas którego mają być dokonane wybory.

 

Więcej “Zawiadomienie – Wybory Sołtysów”

Więcej o: Podziękowania dla wolontariuszy

Podziękowania dla wolontariuszy

Serdecznie dziękujemy wolontariuszom ze Szkolnego Klubu Wolontariatu działającemu przy Zespole Szkół w Krzemieniu, za czynny udział i zaangażowanie w organizację „Pośniku Kocudzkiego” oraz za wszystkie podejmowane działania na rzecz i dla dobra Mieszkańców Gminy Dzwola.

 

 

Więcej “Podziękowania dla wolontariuszy”

Więcej o: Wigilia w Klubie Seniora

Wigilia w Klubie Seniora

Święta Bożego Narodzenia to czas, na który czekają nie tylko dzieci, ale i dorośli. Są to święta najbliższe i najdroższe naszym sercom, gdyż towarzyszy im niepowtarzalna i wyjątkowa atmosfera. Wigilia rozpoczyna Święta Bożego Narodzenia- rodzinne święta, pełne pięknych tradycji i podniosłego nastroju. To najbardziej uroczysty, wzruszający i niepowtarzalny wieczór w całym roku.

 

Więcej “Wigilia w Klubie Seniora”